2012-06-28

Protesterna ger resultat

De drakoniskt hårda svenska migrationslagarna lindras nu något. Tack vare Miljöpartiet kommer inte längre de människor vilkas asylansökningar så kallblodigt nekats av de hjärtlösa byråkraterna på migrationsverket förvägras sina grundläggande rättigheter till samhällsservice som skolgång och sjukvård.

Upploppen i Tensta och utanför Sahlgrenska har kanske till slut fått regeringen att inse att den stenhårda migrationspolitiken inte fungerar. Folket accepterar inte längre den uppdelning av människor i första och andra klassens medborgare som så länge pågått!

DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SR1, SR2, GP1, GP2

2012-06-27

Våldet i klyftornas spår

Skottlossning har utbrutit vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Illvilliga och synnerligen icke-kulturrelativistiska rykten kring de kausala sambanden surrar, men de syftar samtliga till att dölja den egentliga orsaken. Det är förstås de ökande klassklyftorna och ingenting annat som ligger bakom det tilltagande våldet.

I den välfärdsfientlige Fredrik Reinfeldts Sverige drabbas vårdinrättningarna av besparing efter besparing. De kvarvarande underbetalda undersköterskorna tvingas till lägre och lägre löner göra mer och mer, och spänningar uppstår därför föga oväntat mellan såväl patientergrupper som mellan patienter och personal. Samtidigt läggs fritidsgårdar ned på löpande band i samhället utanför sjukhusen, och allt fler går ut i arbetslöshet eller tvingas likt ett gamla tiders statarproletariat gå till de nyliberala bemanningsföretagen, för att med mössan i hand tigga om de underbetalda strötimmar som erbjuds.

Att skottlossning utbryter utanför ett av landets största sjukhus torde därför inte förvåna någon. Tvärtom är det förstås endast arbetarklassens beundransvärda självbehärskning som förhindrat att denna utveckling inte startade redan för flera år sedan.

DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SR1, SR2, SR3, SR4, GP1, GP2, GP3

CIA vill göra Sudan till nästa Syrien

Innan slaget om Syrien ens är avgjort utbryter nu oroligheter även i Sudan. Efter en tids försök att destabilisera landets legitima styre med CIA-uppviglade demonstrationer försöker nu fascistoida nätaktivister - stödda av bland annat krigsförbrytaren Carl Bildt - provocera fram en släckning av Internet i landet. Släckningen, är planen, skall ge dem en ursäkt till att eskalera konflikten ytterligare.

Syftet är i vanlig ordning olja. Inte bara Sudans egen, utan även den som de kristna religiösa fundamentalisterna i utbrytarstaten Sydsudan önskar transportera via sudanesiska pipelines och hamnar för att finansiera sitt eget dubiösa statsbygge.

Det är därför den demokratiska och fredskämpande vänsterns plikt att hålla ett vakande öga på Sudan den närmaste framtiden. Landet får inte bli ännu ett Syrien!

DN1, DN2, SR

EU-klassklyftornas konsekvenser

I spåren av det nyliberala EU-projektets åtstramningspolitik växer ett nytt trasproletariat fram i Europa. Människor flyr den EU-skapade fattigdomen i sina hemländer och får jobba som pigor hos rika överklassfamiljer, samtidigt som deras kvarlämnade barn blir så kallade Euro-orphans. Tidigare hårt arbetande människor blir arbetslösa och tvingas till den yttersta förnedreingen - att som tiggare fara från land till land för att med lite tur tjäna ihop till mat för dagen, innan de fascistiska politikernas polislakejer utvisar dem i strid med alla lagar och förordningar.

Långaredsfallet är den yttersta konsekvensen av det nyliberala EU-experimentet. Människor som blivit berövade alla sina tillgångar, inklusive sin värdighet, har inte längre någonting att förlora. Den kriminella banan blir till sist den enda återstående vägen ut ur fattigdomen och förnedringen.

Att kriminalitet är en följd av klassklyftor är ett välbelagt - men av de nyliberala nyhetskoncernerna ofta nedtystat - faktum. De svenska klassklyftor som ökar i skenande takt under välfärdshataren Reinfeldts och krigsförbrytaren Bildts styre förvärras dessutom av det EU-medlemskap som det svenska folket efter en massiv skrämselpropagandakampanj lurades att rösta ja till. Långared var droppen som fick bägaren att rinna över, Sverige måste lämna EU nu!

DN, SvD1, SvD2, SR, GP

Den carnocentriska förtryckardieten

Köttprofeten Annika Dahlqvists carnocentristiska kostråd är inte bara farliga för jordens ekosystem och Sydamerikas arbetare, som tvingas fly sina hem då djur- och fodernäringen tar ännu mer mark i besittning. Nu visar den sig även vara farlig för de människor som tillämpar den.

Fetma och andra dietrelaterade sjukdomar är en klassfråga. Med dåliga och/eller missvisande kostråd skall arbetarklassens hälsa balanseras på profitens knivsegg. Arbetarklassen, resonerar man, skall vara friska nog att arbeta tills deras kroppar inte orkar längre, därefter skall de dö av så fort som möjligt för att inte belasta kapitalismen med skattekrävande pensionsutbetalningar. Det är i detta ljus den carnocentriska och andropokarnistiska LHCF-dieten och dess profeter skall ses.

Att detta gynnar en andropokarnistisk diskurs bekommer inte den carnocentriska profeten Annica Dahlqvist eller hennes nyliberala tillskyndare. Att såväl manschauvinism som förtryck och misshandel av kvinnor och barn blir resultatet av den andropokarnistiska läran är bara en bieffekt av försöken att hålla arbetarklassen kort.

DN, SvD, SR, GP

Handlarnas profit går före allt

I det nyliberala Sverige anno 2012 går stora grupper människor hungriga. Människor har drivits från sina jobb, barnfamiljer vräks från sina lägenheter och de papperslösas medborgerliga rättigheter förhalas år efter år.

Nu dras tumskruvarna åt igen. Samtidigt som kooperationen drivs allt närmare en konkurs ger nu den välfärdshatande Reinfeldts och krigsförbrytaren Bildts nyliberala högerregering landets hjärtlösa privata handlare utökade befogenheter att portförbjuda oönskade element. Den spontanta omfördelning som tidigare kunnat ske förklaras vara "kriminella snatterier" och skall nu till varje pris stoppas.

Att vräkta barnfamiljer därmed får gå till sängs hungriga är inget hinder. Med kooperationen krossad skall ingenting längre få komma mellan handlarna och profiten.

DN1, DN2, DN3

2012-06-26

Klimatförändringarna berövar arbetarna på sin semester

Inget pris är för högt för de skrupellösa företagarna och de giriga Wall Streetbörsmäklarna då de vill lägga miljard efter miljard av stulet arbete till sina privatförmögenheter. Deras förtryck av arbetare runtom i världen har inte hejdats, tvärtom har det i globaliseringens fotspår kunnat expanderas ända till Folkrepublikerna Kina och Kampuchea.

På senare år är det inte bara arbetare som krossats i detta blinda penningstinga maskineri. Regnskogar skövlas, mangroveträsk utdikas och utsläppen av växthusgaser tilltar för varje år. Konsekvenserna i förändrat klimat blir tydligare och tydligare för varje år som går. Den svenska sommaren regnar bort och arbetarklassens hjältar får inte njuta sin ledighet, ens efter elva måndader i kapitalets grottekvarnar.

Att flera ungdomar idag skadades av ett av klimatförändringarna orsakat åskoväder på en proggfestival i Dalarna kan emellertid vara droppen som får bägaren att rinna över. När arbetarklassen inte ens får fira semester utan att drabbas av kapitalisternas hänsynslöshet har det gått för långt.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SR1, GP1, GP2,

EU-kommissionens antifeministiska plan

Det nyliberala EU-kommisionen förnekar sig inte. Efter dess propagandafilmer om eurons förträfflighet har den nu släppt en film med det påstådda syftet att locka fler kvinnor till forskarvärlden. Den som bemödar sig att faktiskt se filmen inser dock snabbt att detta bara är ett svepskäl.

Filmens syfte är i själva verket att vara en trojansk häst. Filmen vill under falska förespeglingar om jämlikhetssträvanden infiltrera och ta över feminismen. Liksom den hellenistiska aristokratin en gång i tiden med en trähäst tog sig förbi den hettitiska arbetarstadsstaten Wilusas - Trojas - stadsmurar, önskar EU med denna desinformationskampanj förlöjliga och förminska feministernas kamp.

I förlängningen är syftet att återbörda kvinnan till hemmet. Angela Merkels djupt socialkonservativa CDU, det av krigsförbrytaren Carl Bildt bakom kulisserna styrda Moderata samlingspartiet och de övriga nyliberala partierna i EPP önskar att en gång för alla göra slut på den feministiska kampen. Med europakrisen som ursäkt önskar de återskapa en mandsominerad arbetsmarknad där kvinnor endast är välkomna i rollen som pigor - tänk på RUT-avdraget - och lättklädda sekreterare, undergivna sina chefer.

Den här gången gick det dock inte som EU-kommissionen hade önskat. Media såg snabbt igenom den lömska planen och till och med Bonniermedia sällade sig snabbt till kören av kritiska röster.

DN, SvD1, SvD2

Natos krigsförklaring rycker närmare

"Vi står på Turkiets sida" dundrar idag den imperialistiska krigsalliansens Nato. Med det nedskjutna flygplanet som förevändning planerar man nu att ta alliansens ömsesidiga "försvarsgarantier" till intäkt för ett fegt fascistiskt angreppskrig mot Syrien.

Om att det turkiska planets kränkning av syriskt luftrum var en avsiktlig provokation i syfte att provocera fram just detta händelseförlopp säger man inget. De turkiska Natomarionetterna utmålas istället som offer i sammanhanget, och den för oljepengar köpte krigsförbrytaren Carl Bildt instämmer likt en papegoja i Natokören.

Vi måste göra allt för att undvika en upprepning av kuppen i Libyen, då en legitim och antiimperialistisk regering störtades och ersattes med en amerikansk lydregim. Ge de rysk-kinesiska antiimperialistiska krafterna ditt stöd i kampen för att undvika att ännu ett utsatt folks olja hamnar i de amerikanska giriga Wall Streetbankirernas händer!

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, GP

HBT-profilen som förändrade diplomatin

Den kände HBT-profilen Sverker Åström har gått ur tiden. Under sitt långa värv som diplomat bidrog han aktivt till att förändra den tidigare så manschauvinistiska och slutna diplomatiska världen i en mindre heteronormativ riktning.

Det arbete som Åström inledde är dock långtifrån slutfört. Ambassader världen över domineras i allmänhet fortfarande av vita heterosexuella män - inte sällan sexköpande sådana - som inte önskar se sin priviligerade ställning hotas av andra grupper.

Vi får hoppas att nya modiga människor står beredda att fortsätta där Sverker Åström slutade.

DN1, DN2, SR, SvD1, SvD2, SvD3, GP

En lönsam uppiskad skräck

I spåren av skandalerna med utbrott av narkolepsi och autism försöker nu den internationella läkemedelsindustrin rädda sitt skinn. Köpta forskare presenterar idag en undersökning som påstås visa att svininfluensan krävde hundratusentals människoliv, och därmed indirekt också att den svenska borgerliga regeringens massvaccinationsprogram skulle varit befogat.

De internationella läkemedelsföretagen har länge envist vägrat att släppa ett botemedel mot HIV, då man funnit att det är långt mycket lönsammare att göra patienterna beroende av deras bromsmediciner livet ut istället. Man har stoppat livsnödvändiga medicinleveranser till det grekiska folket efter att landets överklass drivit landet till ruinens brant. Deras senaste påfund är att skrämma folk till lydnad genom att piska upp en skräck för vanliga ofarliga influensor. Föräldrars omsorg om sina barn utnyttjas därför skrupellöst för att kränga farliga vacciner och inte ens epidemier av barn som insjuknar i narkolepsi kan stoppa dem.

Att Fredrik Reinfeldts mörkblå krämarregering sitter vid makten passar såklart läkemedelsföretagen utmärkt. Under den falska förevändningen att man bryr sig om folkets hälsa använder högerregeringen miljarder av våra gemensamma medel till att stödja sina vänner i läkemedelsindustrin. När deras politiska karriärer är över räknar de kallt med att få lukrativa styrelseuppdrag i GlaxoSmithKline och de andra skrupellösa läkemedelsjättarna. Vad spelar det dem då för roll att tusentals svenskars liv slagits i spillror? Ingenting får stoppa kapitalets frihet och ingenting får komma i vägen för deras egen roffarmentalitet.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6 SvD1, SvD2, SR, GP

2012-06-25

Merkel - Sydeuropas bödel

Ett nytt EU-toppmöte står för dörren och de sydeuropeiska arbetarnas bödel Angela Merkel planerar att dra åt tumskruvarna ännu ett varv. Men nya så kallade nödlån vill man ockra ännu mer räntepengar från de hårt kämpande arbetarna i Spanien, Grekland, Cypern och Italien, samtidigt som dessa länder tvingas till ytterligare nedskärningarna för att bekosta de drakoniska transfereringarna till Merkel och hennes bankirvänner.

Att de sydeuropiska arbetarna tvingas på sina bara knän är inget som bekommer Frau Merkel. Tvärtom förnedrar hon dem ytterligare genom att framställa de grekiska arbetarna som "lata" - trots att de jobbar mest av alla européer - och genom att klargöra att de belopp Tyskland är skyldig grekerna sedan kriget inte kommer att betalas ut.

Merkel och hennes mörkblå partivänner från det kryptofascistiska öppet "socialkonservativa" - en eufemism för "misogyna" - och kristendomshegemoniska CDU har gjort klart att andra världskriget är någonting man lämnat bakom sig. Tyskland, lyder Merkels budskap till de sydeuropeiska arbetarna, ämnar inte längre be om ursäkt för sitt fascistiska förflutna.

Inte ens då allt fler ekonomer - även bland högerns Aynd Randanstrykna objektivister - underkänner åtstramningspolitiken lyssnar Merkel. Ingenting får komma i vägen för hennes ambitioner att ekonomiskt kolonisera Sydeuropa en gång för alla.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN11, DN12, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12SvD13, SR1, SR2, SR3, SR4

Vi står upp för hjälten Assange!

USA skyr inga medel för att komma åt den modige Julian Assange. Efter att han avslöjade den amerikanska arméns systematiska massakrer på hjältemodiga motståndsmän i de länder vilka man ockuperat för att stjäla deras olja, vill man nu föra honom i bojor till USA och avrätta honom i den barbariska elektriska stolen.

Efter att svenska CIA-agenter lockat honom i en honungsfälla försöker man nu få honom utlämnad till Sverige med den ihåligt klingande förklaringen att han skall få en rättvis rättegång. I själva verket planerar den med oljepengar köpte krigsförbrytaren Carl Bildt och hans Säpolakejer att sätta honom på ett plan till USA i samma ögonblick som han landar på svensk mark.

Efter att även det brittiska rättsväsendet nu köpts för CIA-pengar står nu hans enda hopp till Rafael Correas progressiva Ecuador. Correa har under sina år vid makten fört en upplyst vänsterpolitik i Guevaras, Castros och Allendes anda, trots upprepade försök av amerikanerna och deras colombianska nickedockor att avlägsna honom från makten. Som motivering till dessa flagranta försök att blanda sig i Ecuadors inre angelägenheter har de likt papegojor upprepat bisarra anklagelser om att Ecuador skulle ha gett frihetshjältarna i Farc en fristad på landets territorium.

Det är dags att upphöra med förtalet av Assange. Den svenska progressiva sexuallagstiftningen har missbrukats av mörka högerkrafter för att smutskasta och förfölja en sann hjälte. Vi får inte längre stillasittande och tigande låta detta barbari fortsätta ostört!

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7SvD1, SvD2, SvD3, SR, Ab

2012-06-24

Nato vill provocera fram ett nytt krig

Natomarionetterna i Ankara gör idag hotfulla utspel mot Damaskus, efter att Syrien i självförsvar skjutit ned ett turkiskt Natoplan på spaningsuppdrag över landet. Att den av CIA-infiltation hårt pressade antiimperialistiska syriska ledningen försöker försvara sitt lands gränser mot utländsk aggression och inblandning utmålas nu av Bonniermedia som en syrisk krigsförklaring mot Turkiet och Nato, trots att det är uppenbart för envar att situationen är den direkt motsatta.

Vad som i själva verket har hänt är att de turkiska Natomarionetterna av sina herrar i Washington blivit uppmanade att utföra upprepade kränkingar av syriskt luftrum, just för att provocera fram en reaktion av detta slag. Natos imperialistiska planer är därefter att med denna incident som förevändning förklara krig mot regeringen i Damaskus.

Vad man önskar åstadkomma med detta är att upprepa vad man gjorde i Libyen. Ett antiimperialistisk folkligt styre skall krossas och en marionettregim skall installeras i dess ställe. På så sätt så utplånar man en motkraft till den imperialistiska sionistregimen, på samma gång som man lyckas lägga beslag på ännu ett folks oljetillgångar.

Som tur är finns fortfarande Kina och Ryssland som antiimperialistiska krafter i FN:s säkerhetsråd, vilket lär omöjliggöra dessa lömska planer den här gången. Med Pekings och Moskvas hjälp kommer vi att se till att det inte blir någon upprepning av den libyska tragedin!

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, GP,

En seger mot imperialismen

Brödraskapets kandidat Muhammad Mursi gick segrande ur kampen om presidentposten i Egypten. Det är inte bara en stor seger för egyptiernas mänskliga rättigheter och för den egyptiska feminismen, utan också en seger i kampen mot imperialismen.

Mursis seger skapar en välbehövlig motvikt åt de imperialistiska kristna kopternas härjningar i landet. Med en kamrat från Brödraskapet vid rodret belönas dessutom Mellanöstern med en motkraft till sionismens förödande härjningar i regionen.

Det egyptiska folkets kloka vägval är en ledstjärna för oss alla i en tid då de amerikanska imperialisterna söker flytta fram sina positioner ännu ett steg.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, SvD1, SvD2, SvD3SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, GP1, GP2