2012-08-29

Chokladdöden bekommer inte kapitalisterna

Att läkemedelsindustrin är fast i privata profitörers händer, att kapitalisterna övertar allt mer av den allmänna sjukvården och att apoteksmonopolet är avskaffat av den nyliberala högerregeringen är inte nog för de hänsynslösa kapitalisterna. Man har nämligen funnit att arbetarnas rädsla för ohälsa är ett väldigt lönsamt koncept, och när kapitalisterna har funnit en ny gödkalv så släpper de den inte i första taget.

Den här gången är det arbetarklassens godissug som är måltavla. Att ohälsa redan är ett stort klassproblem är ingenting som ger kapitalet dåligt samvete eller stoppar dess hänsynslösa profithunger. Genom att utmåla choklad som någonting nyttigt försöker man nu få fler arbetare att bokstavligen konsumera sig till döds, genom att peka på några högst tvivelaktiga forskningsresultat kring konsumtionen av densamma.

Forskare - med allra största sannolikhet köpta sådana, vilka levererat "vetenskapliga" avhandlingar på beställning av privata uppdragsgivare - påstår sig ha funnit att choklad skyddar mot såväl stroke som hjärtsjukdom.

Att nyttoeffekterna är högst marginella är såklart ingenting som poängteras, ej heller att skadeverkningarna gissningsvis vida överstiger de påstådda nyttoeffekterna i omfattning. Nyliberala Svenska Dagbladet gör sig därefter okritiskt till megafon för denna lömska dolda marknadsföring och chokladförsäljningen stiger därför med allra största sannolikhet snart i höjden.

Att de duperade arbetarna framöver kan komma att dö som flugor är givetvis ingenting som kommer att bekomma kapitalet.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4,

Är amerikanska liv mer värda?

I Köpenhamn har det inträffat en olycka med en sopbil, med allra största sannolikhet till följd av de försämringar av arbetarnas villkor som landets tidigare högerregering forcerade fram. En utarbetad chaufför - vars psykiska och fysiska hälsa tagit stryk efter åratal av ständigt försämrade villkor och arbetstider - verkar för ett ögonblick ha tappat koncentrationen, och olyckan var framme.

Istället för att fokusera på chaufförens tillstånd väljer dock Bonnierstyrda media en helt annan infallsvinkel. Deras rapporter ignorerar såväl chauffören tillstånd som merparten av de påkörda. Istället fokuserar man på en manlig amerikansk turist.

En olycka i vilken en man drabbas har i enlighet med den könsmaktsordningslogik som genomsyrar såväl det svenska som det danska samhället mycket större nyhetsvärde än i det motsvarande fallet då en kvinna drabbas. Är den aktuella mannen dessutom en amerikansk imperialist så smäller nyheten givetvis extra högt. Den som trodde att serviliteten gentemot den amerikanska dollarimperialismen och dess turistande ambassadörer var död har idag fått sina illusioner grundligt krossade.

SvD, DN, SR

2012-08-25

En kolonialherres död

Neil Armstrong - mannen som återuppväckte de kolonialistiska idealen - är död. Likt en världsrymdens Pizarro eller Cortez dödade han en gång för alla de postkoloniala idealen och hoppet om fred och solidaritet då han 1969 placerade det imperialistiska stjärnbaneret på månens yta. En chockerad omvärld fick därmed plötsligt, genom denna imperialistiska akt, se hur de amerikanska krigshetsarna återuppväckte de unkna koloniala ideal som man vid denna tid hade trott sedan länge var döda och begravda.

Genom detta koloniala försök att göra månen till Amerikas femtioförsta delstat hoppades man öppna upp en ny värld för hänsynslös exploatering, rovdrift och såklart missilbaser. Baser från vilka man med atomvapen hoppades omintetgöra de revolutionära idealen en gång för alla.

Av olika anledningar kom som tur var denna andra koloniala våg emellertid av sig, och nu är även dess härförare Neil Armstrong död. Låt oss alla hoppas att denne kolonialherres frånfälle blir början på en ny era av fred, solidaritet och revolution. Låt oss alla hoppas att den rymdkolonialism som under 60- och 70-talen lämnade mänskligheten med en fadd smak i munnen nu en gång för alla är över, och att vi slipper fler krigshetsande neokolonialherrar som Armstrong.
DN1, DN2, DN3, DN4, Ab1, Exp1, SR1, SvD1, SvD2, VG1, VG2, DB1, JP1

2012-08-23

Högern vill tysta sångerna!

Högern visar återigen upp sitt verkliga ansikte och bevisar ännu en gång att talet om "det nya arbetarpartiet" bara är en PR-teknisk härva av lögner och vilseledande marknadsföring.

Den här gången är det det estetiska gymnasieprogrammet som är måltavla för deras nyliberala agenda. Högern vill nu, deras vackra ord om valfrihet till trots, avveckla estetlinjen. Den är helt enkelt inte tillräckligt lönsam.

I Moderaternas värld skall alla gymnasister läsa naturvetenskapliga program. En armé av ingenjörer skall ställas till näringslivets förfogande, och likt robotar tjäna näringslivets heteronormativa, carnocentriska och könsmaktsordningsuppehållande arbetsplatser. I Moderaternas drömvärld finns inget utrymme för sång och dans, istället skall allt fokus läggas på att konstruera nya miljöförstörande maskiner, drivna av krigsförbrytaren Carl Bildts blodsolja.

Det är upp till oss att tillse att de nyliberala krafternas drömsamhälle aldrig blir verklighet! Stöd revolutionen! Rösta rött!
SvD1, SvD2, DN