2012-10-17

Kungen går överklassens ärenden!

Att kungen tycker om att frottera sig med överklassens utsugare är numera en offentlig hemlighet. När han idag låter meddela att han inte ämnar dela ut WWF:s miljöhjältepris till Alva Snis Sigtryggsson, en av de hjältar som stoppat Nordkalks skövling av den gotländska urskogen, visar han dock också att han inte bara umgås med överklassen, utan även är köpt av densamma.

Kungens agerande visar tydligt varför kungahuset utgör ett hot mot demokratin. Att han på detta arroganta vis vägrar genomföra demokratiskt fattade beslut är illa nog, men att han därtill så billigt säljer sig till sina kapitalistvänner är under all kritik. Man skulle kunna tro att kungen valde att ligga lågt efter att på senare år blivit påkommen med otrohetsaffär efter otrohetsaffär, men kungen har idag visat att han inte bryr sig. Då han utger sig för att vara "Konung av Guds nåde" anser han sig inte behöva ta någon hänsyn alls till folkopionionen, utan väljer istället helt öppet att visa sin lojalitet mot sina uppbackare inom den korrupta överklassen.

Den strimma av legitimitet som enligt många fortfarande existerade är nu definitivt förbrukad. Svenska folket förtjänar republik idag!

GP1, SR1, SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3

2012-10-10

USA attackerar Syrien inom kort

Att det jordanska kungahuset sedan lång tillbaka sålt ut sitt folks intressen i utbyte mot amerikanska dollar är välkänt. När deras amerikanska herrar så krävde slöt de jordanska kungligheterna till och med fred med sionistregimen av rädsla för att förlora de allmosor som håller detta illegitima kungahus vid makten.

Nu har det även avslöjats hur de låtit sina amerikanska herrar installera en armédivision vid den syriska gränsen. Ett amerikanskt imperialistiskt anfall på de frihetstörstande syrierna verkar vara väldigt nära förestående.

Amerikanerna hoppas därmed upprepa vad man gjorde i Irak och Libyen, ockupera landet, störta det antiimperialistiska styret, tillsätta en marionettregim och därefter ostört plundra landet på olja. Det är hög tid att svenskarna visar sin solidaritet för Syriens folk! USA:s plundringståg genom Mellanöstern kan inte tillåtas fortsätta!'

SvD1, SvD2

2012-10-09

Nobel saknar genusdimension

Det årliga högborgerliga Nobelspektaklet är återigen i ropet. På löpande band delas Nobelprisen ut till de vita män som bäst tjänat kapitalets intresse.

När det idag var dags att annonsera årets mottagare av kemipriset följde man samma välbeprövade mönster som för fysikpriset - kvinnorna och HBTQ-personerna som vanligt finna sig ignorerade. Miljontals hårt arbetande kvinnliga fysiker får kallt räkna med att låta arbetet vara belöning nog, för något pris kan de inte räkna med. Endast två kvinnor - Maria Goeppert Mayer och Marie Curie - har belönats med priset, och det endast för sina insatser för att hjälpa den krigshetsande manliga eliten att ta fram nya atomvapen.

Det är dags att tillsätta en haverikommission med uppgift att granska hur könsmaktsordningens principer likt en relik från äldre tider tillåtits leva kvar i Nobelsammanhang. Nobelpriset behöver en genusdimension!

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, GP1, GP2, SR1, SR2, SR3