2013-07-29

Krigsförbrytarens krokodiltårar

Med falsk empati twittrar krigsförbrytaren Carl Bildt om såväl Egypten som förtrycket av HBTQ-personer.

Arbetarrörelsen låter sig dock inte luras av en krigsförbrytares krokodiltårar. Den enda anledningen till att en kalkylerande cyniker som Bildt på detta vis försöker framställa sig själv som en anständighetens förkämpe är för att förflytta fokus från sina egna brott.

Genom sina krokodiltårar hoppas Bildt få folket att glömma hans krigsförbrytelser och hans afrikanska kolonialkrig. Genom falsk medkänsla hoppas Bildt förflytta fokus från hur regeringens kapitalistisk-rasistiska högerpolitik leder till att folks vräks från sina egna hem och att barn utvisas till krigszoner där endast svält och tortyr väntar dem.

Men var så säker, Carl Bildt, vi har inte glömt någonting.

SvD1, SvD2, Exp

2013-07-28

Kvinnofientlig idrottsform

Den orgie av kvinnohat som patriarkatet har anstiftat i spåren av fotbolls-EM har tyvärr lett till att en ännu viktigare fråga kommit i skymundan, nämligen diskussionen om misogyna idrottsformer som sådana.

Att kvinnor börjar spela fotboll – och därmed tar plats på de arenor som patriarkatet i sann apartheidanda tidigare ansett vara förbehållna endast män – kan vid en ytlig anblick framstå som någonting positivt. Detta är emellertid ett skrämmande exempel på hur vår samtids genusanalyser allt oftare tenderas att avbrytas på ett alltför ytligt stadium. Med denna analys förbiser man nämligen att då kvinnor börjar spela fotboll accepterar och legitimerar de också en idrottsform som till sin själva natur är kvinnoförnedrande.

Fotboll är inte bara en symbolisk krigsföring, fotbollen är till sin natur ett övergrepp. Fotbollen är till sin natur en metaforisk våldtäkt där den enda vägen till seger går genom den symboliska penetrering med vilken spelarna (krigarna) genom att skjuta bollen in i motståndarnas mål (våldtar motståndarlagets kvinnor) demonstrerar sin maskulin-patriarkala övermakt.

Det är därför av stor vikt att vi börjar ifrågasätta sportformer som fotboll som sådana. Är det verkligen dessa patriarkala och misogyna idrottsformer vi vill skola in våra barn i?

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, SR1, SR2, SMP1, SMP2, SMP3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5

Kolonialkrig i Afrika

Med motiveringen att man ville "befria Malis folk" gick västvärldens imperialister - ledda av Frankrike - ut i ännu ett barbariskt korståg mot den muslimska världen.

Bakom den falska propagandan om att man ville bekämpa den så kallade "islamismen" gömde sig dock en helt annan verklighet. Genom att avfärda folkets legitima klasskamp som det inbillade fenomenet "islamism", försökte Bilderbergsgruppens spinndoktorer klä sitt kolonialkrig i termer av humanism.

Detta krig syftade inte bara till att återkolonisera centrala Afrika, utan också till att en gång för alla säkra Nigers urantillgångar. Den smutsiga franska kärnkraftsindustrins tillgång till billigt uran skulle garanteras, och alla försök att låta det afrikanska folket få ta del av intäkterna från brytningen skulle kvävas i sin linda.

För att legitimera återkoloniseringen arrangerar man nu "val" i de ockuperade områdena. Detta så kallade "fria val" är dock omsorgsfullt arrangerat så att resultatet bara skall kunna bli det av kolonialmakten önskade. Genom att manipulera vallängderna har man redan i förväg försäkrat sig om att endast av ockupationsmakten köpta marionettkandidater kan komma på fråga.

Efter att denna chimärdemokrati har inrättats kan man inte bara ostört fortsätta plundringen av Niger och Mali, man kan också framställa sig som en demokratins förkämpe inför sin hjärntvättade hemmaopinion.


SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, LT1, NSk1, Sk2, SvD1, SvD2

2013-07-27

Koptisk kontrarevolution

Glädjen från Tahrirtorget har förbytts till sorg.

Det var arbetarnas ilska, feministrörelsens trötthet på de patriarkala strukturerna och HBTQ-rörelsens passion som gav den egyptiska revolutionen dess glöd, den energi som gav folket styrkan att mot alla odds lyckas störta den av USA-imperalismen understödda härskarklassen! Men efter att Mursis folkfrontsregering hade kommit till makten gick allting fel.

Egyptens folk skulle bestraffas för sin fräckhet, var nu den konsensus som snabbt infann sig i Bilderberggruppens korridorer. Man började pumpa ut skräckpropaganda för att avskräcka de dollarstinna turisterna från att återvända till Egypten. Den egyptiska regeringen tvingades krypa till IMF och ta lån till ockerräntor, utformade för att tvinga det egyptiska folket till underkastelse. Och liksom i Chile under Allende invaderade CIA-agenter likt Bibelns gräshoppor landet för att undergräva folkrevolutionen.

CIA-agenterna hade här stor hjälp av den stora gruppen femtekolonnare i landet, nämligen kopterna. Dessa kristna imperialister stod bokstavligt talat i kö för att låta sig intervjuas av imperialismens propagandamegafoner. Med tårdrypande snyftreportage om påstådda övergrepp ville man därmed måla upp en bild av ett land härjat av så kallad "islamistisk" fundamentalism, och därmed undergräva den egyptiska folkresningens legitimitet.

Liksom i Chile 1973 fick man till slut som man ville. Revolutionen ligger i spillror och USA-imperialismens företrädare härskar återigen över landet. Egyptens olja och naturgas kan återigen till underpris exporteras till profithungrande dollarkapitalister och USA-imperialismens lokala företrädare, nämligen den olagliga sionistregimen i Jerusalem.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, DN1, DN2, Ab1, Ab2, Ab3, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, Sk, NSk, LT

2013-07-26

Bildt ute efter Eritreas olja

Krigsförbrytaren Carl Bildt har träffat företrädare för den eritreanska regimen, rapporterar Bonniermedia idag.

Bildts spinndoktorer har naturligtvis passat på att läcka denna information för att ge skenet av att Sveriges högerregim arbetar för att få Dawit Isaak frigiven, för att på så sätt försöka förbättra sin skamfilade image.

En antiimperialist som Isaak är dock inte vatten värd för en krigsförbrytare som Bildt. De samtal som Sveriges profithungrige utrikesminister har fört med den eritreanska imperialistregimen har gissningsvis berört avsevärt mer lukrativa ämnen. För den som är kapabel att läsa mellan raderna är det nämligen uppenbart att vad Carl Bildt i själva verket är ute efter är oljefyndigheterna på Afrikas horn.

Att utrikesministern är skyldig till krigsförbrytelser i Sudan och Etiopien är välkänt, så också att han är medorganisatör till de kolonialkrig som bedrivs i Afrika för att plundra kontinenten på dess uranfyndigheter. Detta är emellertid inte nog för Bildts profithunger, nu vill han utöka sin neokolonialism till Eritrea. Och som den fullständigt samvetslösa person han är gör han det med Dawit Isaak som ursäkt!

Ab1, Ab2, DN1, LT1, LT2, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, SR1, SR2, SvD1 SvD2