2012-10-09

Nobel saknar genusdimension

Det årliga högborgerliga Nobelspektaklet är återigen i ropet. På löpande band delas Nobelprisen ut till de vita män som bäst tjänat kapitalets intresse.

När det idag var dags att annonsera årets mottagare av kemipriset följde man samma välbeprövade mönster som för fysikpriset - kvinnorna och HBTQ-personerna som vanligt finna sig ignorerade. Miljontals hårt arbetande kvinnliga fysiker får kallt räkna med att låta arbetet vara belöning nog, för något pris kan de inte räkna med. Endast två kvinnor - Maria Goeppert Mayer och Marie Curie - har belönats med priset, och det endast för sina insatser för att hjälpa den krigshetsande manliga eliten att ta fram nya atomvapen.

Det är dags att tillsätta en haverikommission med uppgift att granska hur könsmaktsordningens principer likt en relik från äldre tider tillåtits leva kvar i Nobelsammanhang. Nobelpriset behöver en genusdimension!

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, GP1, GP2, SR1, SR2, SR3

Inga kommentarer: