2012-12-05

Misogyn sportromantik

Ännu en skandal skakar fotbollsvärlden. Fotbollsromantikerna försöker som vanligt släta över det inträffade. De talar om "enstaka rötägg" och lyfter fram fotbollens påstådda positiva effekter som laganda och "manligt broderskap", men de bortser från det uppenbara.

Fotboll är inte bara en symbolisk krigsföring, fotbollen är till sin natur ett övergrepp. Fotbollen är till sin natur en metaforisk våldtäkt där den enda vägen till seger går genom den symboliska penetrering med vilken spelarna - krigarna - genom att skjuta bollen in i motståndarnas mål - våldtar motståndarlagets kvinnor - demonstrerar sin maskulina övermakt.

Den som talar och "ren" och "schysst" fotboll gör sig därför i bästa fall skyldig till självbedrägeri. I en sport som till sin innersta natur är heteronormativ, sexistisk och misogyn kan aldrig någonsin sunda attityder eller god laganda frodas.

SvD, DN, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5

2012-10-17

Kungen går överklassens ärenden!

Att kungen tycker om att frottera sig med överklassens utsugare är numera en offentlig hemlighet. När han idag låter meddela att han inte ämnar dela ut WWF:s miljöhjältepris till Alva Snis Sigtryggsson, en av de hjältar som stoppat Nordkalks skövling av den gotländska urskogen, visar han dock också att han inte bara umgås med överklassen, utan även är köpt av densamma.

Kungens agerande visar tydligt varför kungahuset utgör ett hot mot demokratin. Att han på detta arroganta vis vägrar genomföra demokratiskt fattade beslut är illa nog, men att han därtill så billigt säljer sig till sina kapitalistvänner är under all kritik. Man skulle kunna tro att kungen valde att ligga lågt efter att på senare år blivit påkommen med otrohetsaffär efter otrohetsaffär, men kungen har idag visat att han inte bryr sig. Då han utger sig för att vara "Konung av Guds nåde" anser han sig inte behöva ta någon hänsyn alls till folkopionionen, utan väljer istället helt öppet att visa sin lojalitet mot sina uppbackare inom den korrupta överklassen.

Den strimma av legitimitet som enligt många fortfarande existerade är nu definitivt förbrukad. Svenska folket förtjänar republik idag!

GP1, SR1, SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3

2012-10-10

USA attackerar Syrien inom kort

Att det jordanska kungahuset sedan lång tillbaka sålt ut sitt folks intressen i utbyte mot amerikanska dollar är välkänt. När deras amerikanska herrar så krävde slöt de jordanska kungligheterna till och med fred med sionistregimen av rädsla för att förlora de allmosor som håller detta illegitima kungahus vid makten.

Nu har det även avslöjats hur de låtit sina amerikanska herrar installera en armédivision vid den syriska gränsen. Ett amerikanskt imperialistiskt anfall på de frihetstörstande syrierna verkar vara väldigt nära förestående.

Amerikanerna hoppas därmed upprepa vad man gjorde i Irak och Libyen, ockupera landet, störta det antiimperialistiska styret, tillsätta en marionettregim och därefter ostört plundra landet på olja. Det är hög tid att svenskarna visar sin solidaritet för Syriens folk! USA:s plundringståg genom Mellanöstern kan inte tillåtas fortsätta!'

SvD1, SvD2

2012-10-09

Nobel saknar genusdimension

Det årliga högborgerliga Nobelspektaklet är återigen i ropet. På löpande band delas Nobelprisen ut till de vita män som bäst tjänat kapitalets intresse.

När det idag var dags att annonsera årets mottagare av kemipriset följde man samma välbeprövade mönster som för fysikpriset - kvinnorna och HBTQ-personerna som vanligt finna sig ignorerade. Miljontals hårt arbetande kvinnliga fysiker får kallt räkna med att låta arbetet vara belöning nog, för något pris kan de inte räkna med. Endast två kvinnor - Maria Goeppert Mayer och Marie Curie - har belönats med priset, och det endast för sina insatser för att hjälpa den krigshetsande manliga eliten att ta fram nya atomvapen.

Det är dags att tillsätta en haverikommission med uppgift att granska hur könsmaktsordningens principer likt en relik från äldre tider tillåtits leva kvar i Nobelsammanhang. Nobelpriset behöver en genusdimension!

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, GP1, GP2, SR1, SR2, SR3

2012-09-27

Äntligen berikas Sverige

Den svenska inskränktheten tycks äntligen vara på väg att eroderas. I Fittja är böneutrop från minareten på väg att bli verklighet, och kyrkklockornas dån som minner om forna mörka tider av korståg och imperialism tycks äntligen vara på väg att få konkurrens från ett nytt och fräscht inslag i stadsbilden.

Givetvis kan vi vänta oss det vanliga gnället från den lilla skara extremister som envist står fast vid sitt motstånd mot mångkulturens rikedom, och dag ut och dag in fyller våra kommentarsfält med hatpropaganda, driver rasistiska bloggar och vältrar sig i hatpropaganda på det nazistiska Flashback.

I det långa loppet är de chanslösa. Hur högt de än väsnas hörs minaretens kärleksbudskap högre.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SR, GP

Kyrkans konspirationsteorier

En nyfunnen papyrusbit avslöjar att Jesus var gift, och att kvinnorna hade en tongivande ställning då den kristna idag så imperialistiska religionen grundades.

I ljuset av detta avslöjande är det hög tid för kyrkan att ta sitt ansvar, och slutar med att förtrycka världens kvinnor och muslimer. Om Jesus kunde lyssna på en kvinnas råd, varför kan då inte mörkermän som påven göra detsamma?

Vatikanens rasistiska herrklubb är nu i full gång med att mörka det hela, och gör allt i sin makt för att utmåla papyrusarket som resultatet av en feministisk-islamistisk konspiration. Vatikanen hoppas därmed att oemotsagda kunna fortsätta utmåla de kristna egyptierna och nigerianerna som offer för religiöst förtryck. Därmed vill de avleda vår uppmärksamhet från det dagliga förtryck och bespottande den muslimska världen tvingas utstå från de kristna imperialisterna, inte minst genom kränkande avbildningar av Muhammed.

SvD1, SvD2

2012-09-26

Med Gripen skall regnskogen skövlas

De svenska krigsprofitörerna vädrar morgonluft. De anser sig ha goda möjligheter att få exportera Gripenplan till Brasilien, och när det vankas vapenkontrakt så är ett dåligt samvete ett lågt pris att betala.

Med svenska Gripenplan hoppas de brasilianska godsägarna kunna patrullera Amazonas och hålla miljöaktivisterna som försöker stoppa regnsskogsskövlingen borta. Indianbyar kan lätt lokaliseras och deras positioner läckas till de legosoldater som plantageägarna anställer för att tysta urbefolkningens protester.

Krigsförbrytaren Carl Bildt har i vanlig ordning hjälpt sina vänner och affärspartners inom vapenindustrin, och rullar mer än gärna fram röda mattan för de brasilianska samvetslösa profitörerna. Ingenting tillåts komma i vägen för vapenindustrins lukrativa kontrakt.

SvD

CIA ligger bakom virusen

Miljöpartets gruppledare i Vingåker varnade nyligen för de så kallade chemtrails CIA besprutar bland annat Sverige med.

En massiv mörkläggningskampanj sjösattes direkt av etablissemanget, med syfte att förlöjliga och karaktärsmörda budbäraren och därmed se till att CIA:s experiment kunde fortsätta.

Att nya och tidigare okända virus nu gång på gång sprider sig pandemiskt över världen är det pris vi får betala för att låta mörkläggningen fortgå. Den svenska journalistkår som av självaste Julian Assange avslöjades vara CIA-agenter undviker kategoriskt i att skriva om kopplingarna mellan chemtrails och virusutbrott. Allt för att CIA:s kampanjer för att kontrollera de försvarslösa fattiga massorna skall få pågå ostört.

SvD, SR

Breivik går i repris

Etablissemanget har från första stund försökt skydda Peter Mangs. Först ville den rasistisk-fascistiska Malmöpolisen inte ens utredda brotten, med motiveringen att ingen seriemördare existerar. Därefter har man, precis som med Breivik i Norge, försökt skydda terroristen med att förklara honom psyksjuk.

Att Peter Mangs nu ändå trots det rasistiska etablissemangets ansträngningar befinns vara psykiskt frisk är en seger för rättvisan. Vi inom arbetarklassen har fått nog av såväl etablissemangets rasism som politiseringen av psykologin!

GP, SR, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5

Behrang Miri tilläts inte sticka upp

Att Tintin är ett redskap för heteronormativitet och rasism är välbelagt. Alla Tintins vänner är vita män, kvinnor förekommer inte annat än som hysteriska bakgrundsfigurer och de icke-vita karaktärer som figurerar sitter på flygande mattor eller äter vattenmeloner. Till och med Tintins hund Milou är vit, en rasren terrier utan en enda svart fläck på sin päls. Med sin vän Kapten Haddock bor Tintin på ett slott, från vilket de föraktfullt tittar ned på arbetarklassen utanför.

Behrang Miri ville stoppa den här sortens subversiva barnlitteratur, som endast syftar till att uppfostra en ny generation pojkar till goda rasistiska och patriarkala och kvinno- och invandrarförtryckande högerväljare. Detta kunde inte maktetablissemanget, härförda av Svenska dagbladets nyliberala "kultur"-redaktion, acceptera. En ung kulturvetare - med invandrarbakgrund och fräscha moderna värderingar - som utmanade den rådande maktordningen krossades på en dag.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Resumé, GP1, GP2, Ab1, Ab2 DN, SR1, SR2

2012-09-24

Lööf vill bli Sveriges Thatcher

Centerns ultranyliberala partiledare Annie Lööf slår idag ett slag för vad hon kallar en effektivare Arbetsförmedling. Genom privata arbetsförmedlingar och genom att ytterligare dra åt de redan drakoniskt hårt åtdragna tumskruvarna, medelst sänkta bidrag och integritetskränkande kontroller av att de arbetssökande söker jobb, hoppas Annie Lööf omdana Sverige i Thatcheristisk riktning.

Bakom Annie Lööfs falska leende döljer sig ett nyliberalt redskap, uppbackat av de neokonservativa mörkermännens organisation Timbro, som tycker att regeringen Reinfeldts nedmontering av den svenska välfärden går för långsamt. Det är därför av högsta vikt att media börjar ta sin roll på allvar och ägnar mer energi åt att granska Annie Lööfs egentliga agenda. Penningflödena från Timbro kan inte vara alltför svåra att spåra.

SvD

Stoppa floden av blod

För de amerikanska imperialisterna är det uppenbarligen inte nog med att ockupera Afghanistan och napalmbomba landets fattiga befolkning som hämnd för landets påstådda kopplingar till incidenterna den elfte september 2001. Nej, man behöver också uppenbarligen förnedra detta knäckta frihetsälskande folk ännu mer, genom att skända och urinera på liken efter dess fallna frihetskämpar också.

Från Sveriges borgerliga imperialistregering hörs emellertid inga protesterar, tvärtom sänder krigsförbrytaren Carl Bildt kompani efter kompani med soldater till Afghanistan för att hjälpa de amerikanska kolonisatörerna att slutföra sitt smutsiga värv.

Det är varje arbetares plikt att bojkotta amerikanska varor och arbeta för ett omedelbart regeringsbyte. De floder av blod som flyter nedför Afghanistans berg måste stoppas!

SvD1, SvD2, SR1, GP1, DN1

2012-09-23

Kapitalismen är döende

Att kapitalismen som sådan ligger i dödsryckningar har varit uppenbart i flera år nu. Dagens nyhetsflöde förmedlar emellertid de glädjande nyheterna om att det inte bara är kapitalismen som är döende, utan även kapitalisterna själva.

Nyheterna om Maths O Sundqvists död och Stefan Jacobys stroke är glädjande nyheter för Sveriges arbetare, som fått se så många av sina kamrater krossas i det brutala kapitalistiska maskineri som mörkermän som Sundqvist och Jacoby orkestrerat.

Det förtryck och den avhumanisering av arbetare som i decennier ostört fått pågå vid Volvos löpande band är väldokumenterat av arbetarrörelsen, inte minst genom pionjärer som Fria Proteaterns musikaliska tolkningar. Riskkapitalister som Sundqvist å sin sida lämnar alltid ett pärlband av sparkade medarbetare och gynnade bemanningsföretagare efter sig där de så hänsynslöst gått fram.

Våra fallna kamrater jublar idag i sin arbetarhimmel!

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SR1, SR2, GP1, GP2, GP3, GP4

2012-09-21

Säpo mördade Palme!

Att det var Säpo som mördade frihetshjälten och antikolonialisten Olof Palme står allt mer klart, när det nu kommer fram i media att Palme bryskt nekades livvaktsskydd natten då han mördades.

Det är nu hög tid att sätta stopp för den Palmekonspiration som genomsyrar varje vrå av samhället en gång för alla. Den nuvarande demokratifientliga högerregeringen hade inte haft en chans att bli vald om det inte vore för mordet på Olof Palme, ej heller hade vi haft en krigsförbrytare på utrikesministerposten. Inrätta en sanningskommission nu.

SvD1, SvD2

2012-09-17

Bildt sviker Farcs frihetskamp

Knappt har Martin och Johan blivit frisläppta förrän en ny svensk hjälte sätts i fängelse för sin frihetslängtans skull.

I Colombia har en svenskcolombian dömts till ett långvarit fängelsestraff, enbart för att ha förmedlat Farcs frihets- och kärleksbudskap.

Från krigsförbrytaren Carl Bildt hörs, föga förvånande, inte ett ord.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SR

Bildt försökte stoppa frisläppandet!

Sveriges Etiopienambassadör Jens Odlander har återvänt till Sverige för att vila upp sig. Odlanders vila är välförtjänt, förutom att han fått kämpa mot de oljebolagsmarionetter som styr i Etiopien har han också under hela tiden blivit motarbetad av sin egen chef, nämligen krigsförbrytaren Carl Bildt.

Krigsförbrytaren Carl Bildts fingrar är som bekant täckta av smutsen från Lundin Oils afrikanska folkmordskampanjer i oljeprofitens tjänst, och när Martin och Johan reste till Ogaden drabbades Carl Bildt av panik. Med ett telefonsamtal till Lundin Oils etiopiska marionetter hoppades han stoppa den kritiska granskningen av sina smutsiga oljeaffärer en gång för alla, men någonting gick fel och historien läckte snabbt ut till pressen.

Genom en skenrättegång orkestrerad av Carl Bildt och hans medbrottslingar på Lundin Oil hoppades man röja Johan och Martin ur vägen, åtminstone för 14 år framåt. Men hjälten Odlander kämpade oförtrutet på för att rättvisan skulle segra, och det krävs ingen större fantasi för att förstå vilken psykisk stress Carl Bildts försök att stoppa hans kamp måste ha åsamkat honom.

När Odlanders kamp till slut gav frukt återvände krigsförbrytaren Carl Bildt genast från Ukraina för att ägna sig åt skadebekämpning. Enligt devisen "anfall är bästa försvar" valde Carl Bildt helt fräckt att plötsligt utmåla frisläppandet som sin egen förtjänst - och att förtiga Odlanders hjältemodiga insats.

Men låt er ej luras av Carl Bildts dubbelspel. När Johan och Martin tar bladet från munnen och avslöjar vad de fann i Ogaden kommer Carl Bildts karriär vara över fortare än han hinner säga "en rödgrön röra". I slutändan segrar alltid sanningen!
SvD1, SvD2, Ab1, Ab2, Ab3

2012-09-13

Ligger Timbro bakom filmen?

Den senaste tidens avslöjanden om att imperialistiska kristna kopter ligger bakom den rasistiska film, som kräver allt fler människoliv för varje dag då imperialisternas kulsprutor mejar ned fredligt demonstrerande muslimer, är oroväckande nog. Nu pekar emellertid nya uppgifter på att de inhemska femtekolonnarna har haft ett omfattande stöd från västvärlden, och som vanligt i dessa sammanhang pekar alla ledtrådar åt Timbros håll.

Timbro har lång erfarenhet av denna sorts black ops, inte minst låg man bakom de mordhot som tvingade feministpionjären Tiina Rosenberg att lämna Feministiskt initiativ, och därmed också krossade det hopp om att krossa könsmaktsordningen som hade tänts i och med detta partis bildande. Idag, efter att de svenska kapitalisterna pumpat in pengar i organisationen, tycks emellertid till- och avsättningen av svenska riksdagsledamöter ha blivit vardagsmat för Timbro, och man har därför satt avsevärt mer ambitiösa mål för sin subversiva verksamhet.

Den arabiska våren har gett Timbro och dess medlöpare skrämselhicka och oron för störningar i oljeaffärerna har fått dem att ta till drastiska åtgärder. Genom att kränka miljoner arbetares övertygelser med en avskyvärd film hoppas man destabilisera hela regionen. Syftet med detta är såklart att ge det gamla gardet en ursäkt till att återta den makt de nyligen förlorade till arbetarklassen. Därefter räknar kapitalister som krigsförbrytaren Carl Bildt att kunna återuppta stölden av arbetarklassens olja, utan att bli störda av olägenheter som demokrati och pressfrihet.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SR1, SR2

2012-09-10

Carl Bildts värsta mardröm infriades idag

Till slut blev en hel världs massiva opinionstryck för mycket för oljebolagens etiopiska marionetter - hjältejournalisterna Johan Persson och Martin Schibbye frigavs till slut!

Hemma på sitt familjegods darrar gissningsvis krigsförbrytaren Carl Bildt en dag som denna av skräck. Hans lömska planer på att låta Lundin Oils etiopiska lakejer röja undan de modiga och objektiva journalister som förutsättningslöst ville granska de enorma folkfördrivningar han låtit orkestrera i Afrika, slog till slut tillbaka på honom själv.

Var så säkra på att när Johan och Martin i dagarna kommer tillbaka så kommer det vara med en tjock dossier som dokumenterar alla Carl Bildts brott mot mänskligheten. Carl Bildts dagar som utrikesminister är räknade!

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SR1, SR2, Ab1, Ab2, Resumé

2012-08-29

Chokladdöden bekommer inte kapitalisterna

Att läkemedelsindustrin är fast i privata profitörers händer, att kapitalisterna övertar allt mer av den allmänna sjukvården och att apoteksmonopolet är avskaffat av den nyliberala högerregeringen är inte nog för de hänsynslösa kapitalisterna. Man har nämligen funnit att arbetarnas rädsla för ohälsa är ett väldigt lönsamt koncept, och när kapitalisterna har funnit en ny gödkalv så släpper de den inte i första taget.

Den här gången är det arbetarklassens godissug som är måltavla. Att ohälsa redan är ett stort klassproblem är ingenting som ger kapitalet dåligt samvete eller stoppar dess hänsynslösa profithunger. Genom att utmåla choklad som någonting nyttigt försöker man nu få fler arbetare att bokstavligen konsumera sig till döds, genom att peka på några högst tvivelaktiga forskningsresultat kring konsumtionen av densamma.

Forskare - med allra största sannolikhet köpta sådana, vilka levererat "vetenskapliga" avhandlingar på beställning av privata uppdragsgivare - påstår sig ha funnit att choklad skyddar mot såväl stroke som hjärtsjukdom.

Att nyttoeffekterna är högst marginella är såklart ingenting som poängteras, ej heller att skadeverkningarna gissningsvis vida överstiger de påstådda nyttoeffekterna i omfattning. Nyliberala Svenska Dagbladet gör sig därefter okritiskt till megafon för denna lömska dolda marknadsföring och chokladförsäljningen stiger därför med allra största sannolikhet snart i höjden.

Att de duperade arbetarna framöver kan komma att dö som flugor är givetvis ingenting som kommer att bekomma kapitalet.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4,

Är amerikanska liv mer värda?

I Köpenhamn har det inträffat en olycka med en sopbil, med allra största sannolikhet till följd av de försämringar av arbetarnas villkor som landets tidigare högerregering forcerade fram. En utarbetad chaufför - vars psykiska och fysiska hälsa tagit stryk efter åratal av ständigt försämrade villkor och arbetstider - verkar för ett ögonblick ha tappat koncentrationen, och olyckan var framme.

Istället för att fokusera på chaufförens tillstånd väljer dock Bonnierstyrda media en helt annan infallsvinkel. Deras rapporter ignorerar såväl chauffören tillstånd som merparten av de påkörda. Istället fokuserar man på en manlig amerikansk turist.

En olycka i vilken en man drabbas har i enlighet med den könsmaktsordningslogik som genomsyrar såväl det svenska som det danska samhället mycket större nyhetsvärde än i det motsvarande fallet då en kvinna drabbas. Är den aktuella mannen dessutom en amerikansk imperialist så smäller nyheten givetvis extra högt. Den som trodde att serviliteten gentemot den amerikanska dollarimperialismen och dess turistande ambassadörer var död har idag fått sina illusioner grundligt krossade.

SvD, DN, SR

2012-08-25

En kolonialherres död

Neil Armstrong - mannen som återuppväckte de kolonialistiska idealen - är död. Likt en världsrymdens Pizarro eller Cortez dödade han en gång för alla de postkoloniala idealen och hoppet om fred och solidaritet då han 1969 placerade det imperialistiska stjärnbaneret på månens yta. En chockerad omvärld fick därmed plötsligt, genom denna imperialistiska akt, se hur de amerikanska krigshetsarna återuppväckte de unkna koloniala ideal som man vid denna tid hade trott sedan länge var döda och begravda.

Genom detta koloniala försök att göra månen till Amerikas femtioförsta delstat hoppades man öppna upp en ny värld för hänsynslös exploatering, rovdrift och såklart missilbaser. Baser från vilka man med atomvapen hoppades omintetgöra de revolutionära idealen en gång för alla.

Av olika anledningar kom som tur var denna andra koloniala våg emellertid av sig, och nu är även dess härförare Neil Armstrong död. Låt oss alla hoppas att denne kolonialherres frånfälle blir början på en ny era av fred, solidaritet och revolution. Låt oss alla hoppas att den rymdkolonialism som under 60- och 70-talen lämnade mänskligheten med en fadd smak i munnen nu en gång för alla är över, och att vi slipper fler krigshetsande neokolonialherrar som Armstrong.
DN1, DN2, DN3, DN4, Ab1, Exp1, SR1, SvD1, SvD2, VG1, VG2, DB1, JP1

2012-08-23

Högern vill tysta sångerna!

Högern visar återigen upp sitt verkliga ansikte och bevisar ännu en gång att talet om "det nya arbetarpartiet" bara är en PR-teknisk härva av lögner och vilseledande marknadsföring.

Den här gången är det det estetiska gymnasieprogrammet som är måltavla för deras nyliberala agenda. Högern vill nu, deras vackra ord om valfrihet till trots, avveckla estetlinjen. Den är helt enkelt inte tillräckligt lönsam.

I Moderaternas värld skall alla gymnasister läsa naturvetenskapliga program. En armé av ingenjörer skall ställas till näringslivets förfogande, och likt robotar tjäna näringslivets heteronormativa, carnocentriska och könsmaktsordningsuppehållande arbetsplatser. I Moderaternas drömvärld finns inget utrymme för sång och dans, istället skall allt fokus läggas på att konstruera nya miljöförstörande maskiner, drivna av krigsförbrytaren Carl Bildts blodsolja.

Det är upp till oss att tillse att de nyliberala krafternas drömsamhälle aldrig blir verklighet! Stöd revolutionen! Rösta rött!
SvD1, SvD2, DN

2012-06-28

Protesterna ger resultat

De drakoniskt hårda svenska migrationslagarna lindras nu något. Tack vare Miljöpartiet kommer inte längre de människor vilkas asylansökningar så kallblodigt nekats av de hjärtlösa byråkraterna på migrationsverket förvägras sina grundläggande rättigheter till samhällsservice som skolgång och sjukvård.

Upploppen i Tensta och utanför Sahlgrenska har kanske till slut fått regeringen att inse att den stenhårda migrationspolitiken inte fungerar. Folket accepterar inte längre den uppdelning av människor i första och andra klassens medborgare som så länge pågått!

DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SR1, SR2, GP1, GP2

2012-06-27

Våldet i klyftornas spår

Skottlossning har utbrutit vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Illvilliga och synnerligen icke-kulturrelativistiska rykten kring de kausala sambanden surrar, men de syftar samtliga till att dölja den egentliga orsaken. Det är förstås de ökande klassklyftorna och ingenting annat som ligger bakom det tilltagande våldet.

I den välfärdsfientlige Fredrik Reinfeldts Sverige drabbas vårdinrättningarna av besparing efter besparing. De kvarvarande underbetalda undersköterskorna tvingas till lägre och lägre löner göra mer och mer, och spänningar uppstår därför föga oväntat mellan såväl patientergrupper som mellan patienter och personal. Samtidigt läggs fritidsgårdar ned på löpande band i samhället utanför sjukhusen, och allt fler går ut i arbetslöshet eller tvingas likt ett gamla tiders statarproletariat gå till de nyliberala bemanningsföretagen, för att med mössan i hand tigga om de underbetalda strötimmar som erbjuds.

Att skottlossning utbryter utanför ett av landets största sjukhus torde därför inte förvåna någon. Tvärtom är det förstås endast arbetarklassens beundransvärda självbehärskning som förhindrat att denna utveckling inte startade redan för flera år sedan.

DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SR1, SR2, SR3, SR4, GP1, GP2, GP3

CIA vill göra Sudan till nästa Syrien

Innan slaget om Syrien ens är avgjort utbryter nu oroligheter även i Sudan. Efter en tids försök att destabilisera landets legitima styre med CIA-uppviglade demonstrationer försöker nu fascistoida nätaktivister - stödda av bland annat krigsförbrytaren Carl Bildt - provocera fram en släckning av Internet i landet. Släckningen, är planen, skall ge dem en ursäkt till att eskalera konflikten ytterligare.

Syftet är i vanlig ordning olja. Inte bara Sudans egen, utan även den som de kristna religiösa fundamentalisterna i utbrytarstaten Sydsudan önskar transportera via sudanesiska pipelines och hamnar för att finansiera sitt eget dubiösa statsbygge.

Det är därför den demokratiska och fredskämpande vänsterns plikt att hålla ett vakande öga på Sudan den närmaste framtiden. Landet får inte bli ännu ett Syrien!

DN1, DN2, SR

EU-klassklyftornas konsekvenser

I spåren av det nyliberala EU-projektets åtstramningspolitik växer ett nytt trasproletariat fram i Europa. Människor flyr den EU-skapade fattigdomen i sina hemländer och får jobba som pigor hos rika överklassfamiljer, samtidigt som deras kvarlämnade barn blir så kallade Euro-orphans. Tidigare hårt arbetande människor blir arbetslösa och tvingas till den yttersta förnedreingen - att som tiggare fara från land till land för att med lite tur tjäna ihop till mat för dagen, innan de fascistiska politikernas polislakejer utvisar dem i strid med alla lagar och förordningar.

Långaredsfallet är den yttersta konsekvensen av det nyliberala EU-experimentet. Människor som blivit berövade alla sina tillgångar, inklusive sin värdighet, har inte längre någonting att förlora. Den kriminella banan blir till sist den enda återstående vägen ut ur fattigdomen och förnedringen.

Att kriminalitet är en följd av klassklyftor är ett välbelagt - men av de nyliberala nyhetskoncernerna ofta nedtystat - faktum. De svenska klassklyftor som ökar i skenande takt under välfärdshataren Reinfeldts och krigsförbrytaren Bildts styre förvärras dessutom av det EU-medlemskap som det svenska folket efter en massiv skrämselpropagandakampanj lurades att rösta ja till. Långared var droppen som fick bägaren att rinna över, Sverige måste lämna EU nu!

DN, SvD1, SvD2, SR, GP

Den carnocentriska förtryckardieten

Köttprofeten Annika Dahlqvists carnocentristiska kostråd är inte bara farliga för jordens ekosystem och Sydamerikas arbetare, som tvingas fly sina hem då djur- och fodernäringen tar ännu mer mark i besittning. Nu visar den sig även vara farlig för de människor som tillämpar den.

Fetma och andra dietrelaterade sjukdomar är en klassfråga. Med dåliga och/eller missvisande kostråd skall arbetarklassens hälsa balanseras på profitens knivsegg. Arbetarklassen, resonerar man, skall vara friska nog att arbeta tills deras kroppar inte orkar längre, därefter skall de dö av så fort som möjligt för att inte belasta kapitalismen med skattekrävande pensionsutbetalningar. Det är i detta ljus den carnocentriska och andropokarnistiska LHCF-dieten och dess profeter skall ses.

Att detta gynnar en andropokarnistisk diskurs bekommer inte den carnocentriska profeten Annica Dahlqvist eller hennes nyliberala tillskyndare. Att såväl manschauvinism som förtryck och misshandel av kvinnor och barn blir resultatet av den andropokarnistiska läran är bara en bieffekt av försöken att hålla arbetarklassen kort.

DN, SvD, SR, GP

Handlarnas profit går före allt

I det nyliberala Sverige anno 2012 går stora grupper människor hungriga. Människor har drivits från sina jobb, barnfamiljer vräks från sina lägenheter och de papperslösas medborgerliga rättigheter förhalas år efter år.

Nu dras tumskruvarna åt igen. Samtidigt som kooperationen drivs allt närmare en konkurs ger nu den välfärdshatande Reinfeldts och krigsförbrytaren Bildts nyliberala högerregering landets hjärtlösa privata handlare utökade befogenheter att portförbjuda oönskade element. Den spontanta omfördelning som tidigare kunnat ske förklaras vara "kriminella snatterier" och skall nu till varje pris stoppas.

Att vräkta barnfamiljer därmed får gå till sängs hungriga är inget hinder. Med kooperationen krossad skall ingenting längre få komma mellan handlarna och profiten.

DN1, DN2, DN3

2012-06-26

Klimatförändringarna berövar arbetarna på sin semester

Inget pris är för högt för de skrupellösa företagarna och de giriga Wall Streetbörsmäklarna då de vill lägga miljard efter miljard av stulet arbete till sina privatförmögenheter. Deras förtryck av arbetare runtom i världen har inte hejdats, tvärtom har det i globaliseringens fotspår kunnat expanderas ända till Folkrepublikerna Kina och Kampuchea.

På senare år är det inte bara arbetare som krossats i detta blinda penningstinga maskineri. Regnskogar skövlas, mangroveträsk utdikas och utsläppen av växthusgaser tilltar för varje år. Konsekvenserna i förändrat klimat blir tydligare och tydligare för varje år som går. Den svenska sommaren regnar bort och arbetarklassens hjältar får inte njuta sin ledighet, ens efter elva måndader i kapitalets grottekvarnar.

Att flera ungdomar idag skadades av ett av klimatförändringarna orsakat åskoväder på en proggfestival i Dalarna kan emellertid vara droppen som får bägaren att rinna över. När arbetarklassen inte ens får fira semester utan att drabbas av kapitalisternas hänsynslöshet har det gått för långt.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SR1, GP1, GP2,

EU-kommissionens antifeministiska plan

Det nyliberala EU-kommisionen förnekar sig inte. Efter dess propagandafilmer om eurons förträfflighet har den nu släppt en film med det påstådda syftet att locka fler kvinnor till forskarvärlden. Den som bemödar sig att faktiskt se filmen inser dock snabbt att detta bara är ett svepskäl.

Filmens syfte är i själva verket att vara en trojansk häst. Filmen vill under falska förespeglingar om jämlikhetssträvanden infiltrera och ta över feminismen. Liksom den hellenistiska aristokratin en gång i tiden med en trähäst tog sig förbi den hettitiska arbetarstadsstaten Wilusas - Trojas - stadsmurar, önskar EU med denna desinformationskampanj förlöjliga och förminska feministernas kamp.

I förlängningen är syftet att återbörda kvinnan till hemmet. Angela Merkels djupt socialkonservativa CDU, det av krigsförbrytaren Carl Bildt bakom kulisserna styrda Moderata samlingspartiet och de övriga nyliberala partierna i EPP önskar att en gång för alla göra slut på den feministiska kampen. Med europakrisen som ursäkt önskar de återskapa en mandsominerad arbetsmarknad där kvinnor endast är välkomna i rollen som pigor - tänk på RUT-avdraget - och lättklädda sekreterare, undergivna sina chefer.

Den här gången gick det dock inte som EU-kommissionen hade önskat. Media såg snabbt igenom den lömska planen och till och med Bonniermedia sällade sig snabbt till kören av kritiska röster.

DN, SvD1, SvD2

Natos krigsförklaring rycker närmare

"Vi står på Turkiets sida" dundrar idag den imperialistiska krigsalliansens Nato. Med det nedskjutna flygplanet som förevändning planerar man nu att ta alliansens ömsesidiga "försvarsgarantier" till intäkt för ett fegt fascistiskt angreppskrig mot Syrien.

Om att det turkiska planets kränkning av syriskt luftrum var en avsiktlig provokation i syfte att provocera fram just detta händelseförlopp säger man inget. De turkiska Natomarionetterna utmålas istället som offer i sammanhanget, och den för oljepengar köpte krigsförbrytaren Carl Bildt instämmer likt en papegoja i Natokören.

Vi måste göra allt för att undvika en upprepning av kuppen i Libyen, då en legitim och antiimperialistisk regering störtades och ersattes med en amerikansk lydregim. Ge de rysk-kinesiska antiimperialistiska krafterna ditt stöd i kampen för att undvika att ännu ett utsatt folks olja hamnar i de amerikanska giriga Wall Streetbankirernas händer!

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, GP

HBT-profilen som förändrade diplomatin

Den kände HBT-profilen Sverker Åström har gått ur tiden. Under sitt långa värv som diplomat bidrog han aktivt till att förändra den tidigare så manschauvinistiska och slutna diplomatiska världen i en mindre heteronormativ riktning.

Det arbete som Åström inledde är dock långtifrån slutfört. Ambassader världen över domineras i allmänhet fortfarande av vita heterosexuella män - inte sällan sexköpande sådana - som inte önskar se sin priviligerade ställning hotas av andra grupper.

Vi får hoppas att nya modiga människor står beredda att fortsätta där Sverker Åström slutade.

DN1, DN2, SR, SvD1, SvD2, SvD3, GP

En lönsam uppiskad skräck

I spåren av skandalerna med utbrott av narkolepsi och autism försöker nu den internationella läkemedelsindustrin rädda sitt skinn. Köpta forskare presenterar idag en undersökning som påstås visa att svininfluensan krävde hundratusentals människoliv, och därmed indirekt också att den svenska borgerliga regeringens massvaccinationsprogram skulle varit befogat.

De internationella läkemedelsföretagen har länge envist vägrat att släppa ett botemedel mot HIV, då man funnit att det är långt mycket lönsammare att göra patienterna beroende av deras bromsmediciner livet ut istället. Man har stoppat livsnödvändiga medicinleveranser till det grekiska folket efter att landets överklass drivit landet till ruinens brant. Deras senaste påfund är att skrämma folk till lydnad genom att piska upp en skräck för vanliga ofarliga influensor. Föräldrars omsorg om sina barn utnyttjas därför skrupellöst för att kränga farliga vacciner och inte ens epidemier av barn som insjuknar i narkolepsi kan stoppa dem.

Att Fredrik Reinfeldts mörkblå krämarregering sitter vid makten passar såklart läkemedelsföretagen utmärkt. Under den falska förevändningen att man bryr sig om folkets hälsa använder högerregeringen miljarder av våra gemensamma medel till att stödja sina vänner i läkemedelsindustrin. När deras politiska karriärer är över räknar de kallt med att få lukrativa styrelseuppdrag i GlaxoSmithKline och de andra skrupellösa läkemedelsjättarna. Vad spelar det dem då för roll att tusentals svenskars liv slagits i spillror? Ingenting får stoppa kapitalets frihet och ingenting får komma i vägen för deras egen roffarmentalitet.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6 SvD1, SvD2, SR, GP

2012-06-25

Merkel - Sydeuropas bödel

Ett nytt EU-toppmöte står för dörren och de sydeuropeiska arbetarnas bödel Angela Merkel planerar att dra åt tumskruvarna ännu ett varv. Men nya så kallade nödlån vill man ockra ännu mer räntepengar från de hårt kämpande arbetarna i Spanien, Grekland, Cypern och Italien, samtidigt som dessa länder tvingas till ytterligare nedskärningarna för att bekosta de drakoniska transfereringarna till Merkel och hennes bankirvänner.

Att de sydeuropiska arbetarna tvingas på sina bara knän är inget som bekommer Frau Merkel. Tvärtom förnedrar hon dem ytterligare genom att framställa de grekiska arbetarna som "lata" - trots att de jobbar mest av alla européer - och genom att klargöra att de belopp Tyskland är skyldig grekerna sedan kriget inte kommer att betalas ut.

Merkel och hennes mörkblå partivänner från det kryptofascistiska öppet "socialkonservativa" - en eufemism för "misogyna" - och kristendomshegemoniska CDU har gjort klart att andra världskriget är någonting man lämnat bakom sig. Tyskland, lyder Merkels budskap till de sydeuropeiska arbetarna, ämnar inte längre be om ursäkt för sitt fascistiska förflutna.

Inte ens då allt fler ekonomer - även bland högerns Aynd Randanstrykna objektivister - underkänner åtstramningspolitiken lyssnar Merkel. Ingenting får komma i vägen för hennes ambitioner att ekonomiskt kolonisera Sydeuropa en gång för alla.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN11, DN12, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12SvD13, SR1, SR2, SR3, SR4

Vi står upp för hjälten Assange!

USA skyr inga medel för att komma åt den modige Julian Assange. Efter att han avslöjade den amerikanska arméns systematiska massakrer på hjältemodiga motståndsmän i de länder vilka man ockuperat för att stjäla deras olja, vill man nu föra honom i bojor till USA och avrätta honom i den barbariska elektriska stolen.

Efter att svenska CIA-agenter lockat honom i en honungsfälla försöker man nu få honom utlämnad till Sverige med den ihåligt klingande förklaringen att han skall få en rättvis rättegång. I själva verket planerar den med oljepengar köpte krigsförbrytaren Carl Bildt och hans Säpolakejer att sätta honom på ett plan till USA i samma ögonblick som han landar på svensk mark.

Efter att även det brittiska rättsväsendet nu köpts för CIA-pengar står nu hans enda hopp till Rafael Correas progressiva Ecuador. Correa har under sina år vid makten fört en upplyst vänsterpolitik i Guevaras, Castros och Allendes anda, trots upprepade försök av amerikanerna och deras colombianska nickedockor att avlägsna honom från makten. Som motivering till dessa flagranta försök att blanda sig i Ecuadors inre angelägenheter har de likt papegojor upprepat bisarra anklagelser om att Ecuador skulle ha gett frihetshjältarna i Farc en fristad på landets territorium.

Det är dags att upphöra med förtalet av Assange. Den svenska progressiva sexuallagstiftningen har missbrukats av mörka högerkrafter för att smutskasta och förfölja en sann hjälte. Vi får inte längre stillasittande och tigande låta detta barbari fortsätta ostört!

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7SvD1, SvD2, SvD3, SR, Ab

2012-06-24

Nato vill provocera fram ett nytt krig

Natomarionetterna i Ankara gör idag hotfulla utspel mot Damaskus, efter att Syrien i självförsvar skjutit ned ett turkiskt Natoplan på spaningsuppdrag över landet. Att den av CIA-infiltation hårt pressade antiimperialistiska syriska ledningen försöker försvara sitt lands gränser mot utländsk aggression och inblandning utmålas nu av Bonniermedia som en syrisk krigsförklaring mot Turkiet och Nato, trots att det är uppenbart för envar att situationen är den direkt motsatta.

Vad som i själva verket har hänt är att de turkiska Natomarionetterna av sina herrar i Washington blivit uppmanade att utföra upprepade kränkingar av syriskt luftrum, just för att provocera fram en reaktion av detta slag. Natos imperialistiska planer är därefter att med denna incident som förevändning förklara krig mot regeringen i Damaskus.

Vad man önskar åstadkomma med detta är att upprepa vad man gjorde i Libyen. Ett antiimperialistisk folkligt styre skall krossas och en marionettregim skall installeras i dess ställe. På så sätt så utplånar man en motkraft till den imperialistiska sionistregimen, på samma gång som man lyckas lägga beslag på ännu ett folks oljetillgångar.

Som tur är finns fortfarande Kina och Ryssland som antiimperialistiska krafter i FN:s säkerhetsråd, vilket lär omöjliggöra dessa lömska planer den här gången. Med Pekings och Moskvas hjälp kommer vi att se till att det inte blir någon upprepning av den libyska tragedin!

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, GP,

En seger mot imperialismen

Brödraskapets kandidat Muhammad Mursi gick segrande ur kampen om presidentposten i Egypten. Det är inte bara en stor seger för egyptiernas mänskliga rättigheter och för den egyptiska feminismen, utan också en seger i kampen mot imperialismen.

Mursis seger skapar en välbehövlig motvikt åt de imperialistiska kristna kopternas härjningar i landet. Med en kamrat från Brödraskapet vid rodret belönas dessutom Mellanöstern med en motkraft till sionismens förödande härjningar i regionen.

Det egyptiska folkets kloka vägval är en ledstjärna för oss alla i en tid då de amerikanska imperialisterna söker flytta fram sina positioner ännu ett steg.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, SvD1, SvD2, SvD3SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, GP1, GP2