2012-08-29

Chokladdöden bekommer inte kapitalisterna

Att läkemedelsindustrin är fast i privata profitörers händer, att kapitalisterna övertar allt mer av den allmänna sjukvården och att apoteksmonopolet är avskaffat av den nyliberala högerregeringen är inte nog för de hänsynslösa kapitalisterna. Man har nämligen funnit att arbetarnas rädsla för ohälsa är ett väldigt lönsamt koncept, och när kapitalisterna har funnit en ny gödkalv så släpper de den inte i första taget.

Den här gången är det arbetarklassens godissug som är måltavla. Att ohälsa redan är ett stort klassproblem är ingenting som ger kapitalet dåligt samvete eller stoppar dess hänsynslösa profithunger. Genom att utmåla choklad som någonting nyttigt försöker man nu få fler arbetare att bokstavligen konsumera sig till döds, genom att peka på några högst tvivelaktiga forskningsresultat kring konsumtionen av densamma.

Forskare - med allra största sannolikhet köpta sådana, vilka levererat "vetenskapliga" avhandlingar på beställning av privata uppdragsgivare - påstår sig ha funnit att choklad skyddar mot såväl stroke som hjärtsjukdom.

Att nyttoeffekterna är högst marginella är såklart ingenting som poängteras, ej heller att skadeverkningarna gissningsvis vida överstiger de påstådda nyttoeffekterna i omfattning. Nyliberala Svenska Dagbladet gör sig därefter okritiskt till megafon för denna lömska dolda marknadsföring och chokladförsäljningen stiger därför med allra största sannolikhet snart i höjden.

Att de duperade arbetarna framöver kan komma att dö som flugor är givetvis ingenting som kommer att bekomma kapitalet.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4,

Inga kommentarer: