2012-08-23

Högern vill tysta sångerna!

Högern visar återigen upp sitt verkliga ansikte och bevisar ännu en gång att talet om "det nya arbetarpartiet" bara är en PR-teknisk härva av lögner och vilseledande marknadsföring.

Den här gången är det det estetiska gymnasieprogrammet som är måltavla för deras nyliberala agenda. Högern vill nu, deras vackra ord om valfrihet till trots, avveckla estetlinjen. Den är helt enkelt inte tillräckligt lönsam.

I Moderaternas värld skall alla gymnasister läsa naturvetenskapliga program. En armé av ingenjörer skall ställas till näringslivets förfogande, och likt robotar tjäna näringslivets heteronormativa, carnocentriska och könsmaktsordningsuppehållande arbetsplatser. I Moderaternas drömvärld finns inget utrymme för sång och dans, istället skall allt fokus läggas på att konstruera nya miljöförstörande maskiner, drivna av krigsförbrytaren Carl Bildts blodsolja.

Det är upp till oss att tillse att de nyliberala krafternas drömsamhälle aldrig blir verklighet! Stöd revolutionen! Rösta rött!
SvD1, SvD2, DN

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad betyder Carnocentrisk?