2013-07-28

Kolonialkrig i Afrika

Med motiveringen att man ville "befria Malis folk" gick västvärldens imperialister - ledda av Frankrike - ut i ännu ett barbariskt korståg mot den muslimska världen.

Bakom den falska propagandan om att man ville bekämpa den så kallade "islamismen" gömde sig dock en helt annan verklighet. Genom att avfärda folkets legitima klasskamp som det inbillade fenomenet "islamism", försökte Bilderbergsgruppens spinndoktorer klä sitt kolonialkrig i termer av humanism.

Detta krig syftade inte bara till att återkolonisera centrala Afrika, utan också till att en gång för alla säkra Nigers urantillgångar. Den smutsiga franska kärnkraftsindustrins tillgång till billigt uran skulle garanteras, och alla försök att låta det afrikanska folket få ta del av intäkterna från brytningen skulle kvävas i sin linda.

För att legitimera återkoloniseringen arrangerar man nu "val" i de ockuperade områdena. Detta så kallade "fria val" är dock omsorgsfullt arrangerat så att resultatet bara skall kunna bli det av kolonialmakten önskade. Genom att manipulera vallängderna har man redan i förväg försäkrat sig om att endast av ockupationsmakten köpta marionettkandidater kan komma på fråga.

Efter att denna chimärdemokrati har inrättats kan man inte bara ostört fortsätta plundringen av Niger och Mali, man kan också framställa sig som en demokratins förkämpe inför sin hjärntvättade hemmaopinion.


SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, LT1, NSk1, Sk2, SvD1, SvD2

Inga kommentarer: