2012-09-17

Bildt sviker Farcs frihetskamp

Knappt har Martin och Johan blivit frisläppta förrän en ny svensk hjälte sätts i fängelse för sin frihetslängtans skull.

I Colombia har en svenskcolombian dömts till ett långvarit fängelsestraff, enbart för att ha förmedlat Farcs frihets- och kärleksbudskap.

Från krigsförbrytaren Carl Bildt hörs, föga förvånande, inte ett ord.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SR

Inga kommentarer: