2012-09-17

Bildt försökte stoppa frisläppandet!

Sveriges Etiopienambassadör Jens Odlander har återvänt till Sverige för att vila upp sig. Odlanders vila är välförtjänt, förutom att han fått kämpa mot de oljebolagsmarionetter som styr i Etiopien har han också under hela tiden blivit motarbetad av sin egen chef, nämligen krigsförbrytaren Carl Bildt.

Krigsförbrytaren Carl Bildts fingrar är som bekant täckta av smutsen från Lundin Oils afrikanska folkmordskampanjer i oljeprofitens tjänst, och när Martin och Johan reste till Ogaden drabbades Carl Bildt av panik. Med ett telefonsamtal till Lundin Oils etiopiska marionetter hoppades han stoppa den kritiska granskningen av sina smutsiga oljeaffärer en gång för alla, men någonting gick fel och historien läckte snabbt ut till pressen.

Genom en skenrättegång orkestrerad av Carl Bildt och hans medbrottslingar på Lundin Oil hoppades man röja Johan och Martin ur vägen, åtminstone för 14 år framåt. Men hjälten Odlander kämpade oförtrutet på för att rättvisan skulle segra, och det krävs ingen större fantasi för att förstå vilken psykisk stress Carl Bildts försök att stoppa hans kamp måste ha åsamkat honom.

När Odlanders kamp till slut gav frukt återvände krigsförbrytaren Carl Bildt genast från Ukraina för att ägna sig åt skadebekämpning. Enligt devisen "anfall är bästa försvar" valde Carl Bildt helt fräckt att plötsligt utmåla frisläppandet som sin egen förtjänst - och att förtiga Odlanders hjältemodiga insats.

Men låt er ej luras av Carl Bildts dubbelspel. När Johan och Martin tar bladet från munnen och avslöjar vad de fann i Ogaden kommer Carl Bildts karriär vara över fortare än han hinner säga "en rödgrön röra". I slutändan segrar alltid sanningen!
SvD1, SvD2, Ab1, Ab2, Ab3

Inga kommentarer: